6 oktober is DADD 2022

Ons centrale thema – visie op duurzaam digitaliseren, menselijke maat en kwetsbaarheden – helpt je om fundamentele vragen in architectuur en ontwerp te beantwoorden.

Call for Speakers

Wil jij, je collega, of jouw organisatie meebouwen aan DADD 2022? De Call for Speakers is geopend tot en met 27 juni, dus kom met jouw voorstel (we gebruiken Sessionize.com). We zijn geïnteresseerd in workshops, presentaties of andere creatieve werkvormen zoals een korte training, brainstorm of open space. Gebruik ons Call for Speakers formulier (op Sessionize.com) om je bijdrage in te brengen.

Programma en inschrijven

De sterke opmars van digitalisering maakt dat de vraag naar duurzame oplossingen, de menselijke maat en kwetsbaarheden hoog op de agenda staan. Het maken van verantwoorde keuzes weegt zwaar in het takenpakket van de kundig architect. Om deze kerncompetentie te ontwikkelen en architectuur een succes te laten worden, helpt een duidelijke visie op de brede aanpak én effecten van digitalisering. Met het centrale thema van dit jaar – visie op duurzaam digitaliseren, menselijke maat en kwetsbaarheden – willen we je iets meegeven waarmee fundamentele vragen in architectuur en ontwerp kunt beantwoorden. 

Het programma van DADD 2022 bestaat daarom uit een keynotes waar vanuit de praktijk een visie op de toekomst en behoeften worden neergezet. De paralleltracks: duurzaamheid (resultaten op korte termijn en het belang van duurzame oplossingen), de mens (ethische vraagstukken die gepaard gaan met de inzet van data en technologie) en kwetsbaarheden (veiligheid, continuïteit, inbraak, gijzeling, etc.), geven antwoord op de benodigde architectuuraanpak en inhoud voor een succesvolle transitie. Daarnaast biedt een vierde track en/of de beursvloer ook ruimte voor postersessies, discussie en andere werkvormen.

Meer details over het programma volgen later. Dan krijg je ook de mogelijkheid om je in te schrijven voor deelname.

Digital Architecture Design Day Manifesto

Digital Architecture Design Day is voor architecten, door architecten. Op het congres waarderen we:

  • Architectuur meer dan architecten
  • Leveren van resultaat voor de business meer dan een geïdealiseerde toekomstige architectuur
  • Praktische toepassing meer dan getheoretiseer
  • Meedoen meer dan regie voeren
  • Aanpassen aan verandering meer dan het volgen van een plan

Er zit waarde in de zaken rechts, maar we vinden de zaken links belangrijker.