5 oktober is DADD 2023, maar de site gaat nog even over DADD 2022

Ons centrale thema – visie op duurzaam digitaliseren, menselijke maat en kwetsbaarheden – helpt je om fundamentele vragen in architectuur en ontwerp te beantwoorden.De sterke opmars van digitalisering maakt dat de vraag naar duurzame oplossingen, de menselijke maat en kwetsbaarheden hoog op de agenda staan. Het maken van verantwoorde keuzes weegt zwaar in het takenpakket van de kundig architect. Om deze kerncompetentie te ontwikkelen en architectuur een succes te laten worden, helpt een duidelijke visie op de brede aanpak én effecten van digitalisering. Met het centrale thema van dit jaar – visie op duurzaam digitaliseren, menselijke maat en kwetsbaarheden – willen we je iets meegeven waarmee fundamentele vragen in architectuur en ontwerp kunt beantwoorden. 

Het programma van DADD 2022 bestaat daarom uit een keynotes waar vanuit de praktijk een visie op de toekomst en behoeften worden neergezet. De paralleltracks geven antwoord op de benodigde architectuuraanpak en inhoud voor een succesvolle transitie. Daarnaast biedt een vierde track en/of de beursvloer ook ruimte voor postersessies, discussie en andere werkvormen.

  • Duurzaamheid, resultaten op korte termijn en het belang van duurzame oplossingen
  • Menselijke maat, ethische vraagstukken die gepaard gaan met de inzet van data en technologie
  • Kwetsbaarheden, hoe ontwerp je voor veiligheid, continuïteit, en tegen inbraak, gijzeling, etc.
  • Samenhang, ontwerp vraagstukken voor een goede architectuur

Locatie

Het congres wordt op 6 oktober gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De Rijtuigenloods is een industrieel rijksmonument op loopafstand van station Amersfoort Centraal. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen.

Digital Architecture Design Day Manifesto

Digital Architecture Design Day is voor architecten, door architecten. Op het congres waarderen we:

  • Architectuur meer dan architecten
  • Leveren van resultaat voor de business meer dan een geïdealiseerde toekomstige architectuur
  • Praktische toepassing meer dan getheoretiseer
  • Meedoen meer dan regie voeren
  • Aanpassen aan verandering meer dan het volgen van een plan

Er zit waarde in de zaken rechts, maar we vinden de zaken links belangrijker.