Editie 2022

Op 6 oktober 2022 was het DADD congres met een visie op duurzaam digitaliseren, op de menselijke maat en op kwetsbaarheden. Om je te helpen fundamentele vragen in architectuur en ontwerp te beantwoorden.Sponsoren 2022

Digital Architecture Design Day werd in 2022 gesponsord door


Thema 2022

Het programma van DADD 2022 bestaat daarom uit een keynotes waar vanuit de praktijk een visie op de toekomst en behoeften worden neergezet. De paralleltracks geven antwoord op de benodigde architectuuraanpak en inhoud voor een succesvolle transitie. Daarnaast biedt een vierde track en/of de beursvloer ook ruimte voor postersessies, discussie en andere werkvormen.

  • Duurzaamheid, resultaten op korte termijn en het belang van duurzame oplossingen
  • Menselijke maat, ethische vraagstukken die gepaard gaan met de inzet van data en technologie
  • Kwetsbaarheden, hoe ontwerp je voor veiligheid, continuïteit, en tegen inbraak, gijzeling, etc.
  • Samenhang, ontwerp vraagstukken voor een goede architectuur